Inngår samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Forrige uke signerte Smart Innovation Norway og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi samarbeidsavtalen som sikrer deling av kunnskap og kompetanse på tvers av miljøene.

– Sirkulær økonomi er knyttet til det vi jobber med, som er bærekraftig utvikling innen smarte energisystemer og digital transformasjon. Dette knyttes ofte opp mot plattform- og delingsøkonomi. Vi tror at fremtiden er sirkulær økonomi, ikke lineær økonomi, i alt vi driver med, sier Kjell Reidar Mydske, leder for NCE Smart Energy Markets hos Smart Innovation Norway.

Fredag 7. februar signerte Mydske og daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE), Camilla Brox, en samarbeidsavtale som gjør den Fredrikstad-baserte virksomheten en del av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets (ledet av Smart Innovation Norway).

– Det er viktig at vi som jobber innen økosystemet for innovasjon i regionene, samarbeider best mulig. Vi ønsker å ha et samarbeid med alle lokale aktører, påpeker Mydske.

Fra lineær til sirkulær økonomi

I motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som avfall eller forbrenning, er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi arbeider med mulighetene som ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er blant arbeidsoppgavene senteret jobber med.

– Vi vil alltid se etter å samarbeide med ulike innovasjonsmiljøer og miljøer som er opptatte av næringsutvikling. Det vi kan bidra med er kompetanse og rådgivning innenfor sirkulær økonomi og transformasjonen fra en lineær til en sirkulær økonomi, men vi har mye å hente på den kompetansen og nettverkene som Smart Innovation Norway sitter på, kommenterer Brox.

Forsterker hverandres prosjekter

Det nye samarbeidet åpner ikke bare flere muligheter for begge avtalepartene, men også for klyngenes øvrige medlemmer.

– Vi kommer til å sette oss ned og se på hvilke konkrete prosjekter det er naturlig å samarbeide om. Da vil vi invitere våre respektive partnere. Hvis det finnes kompetanse man trenger i det ene miljøet, kan denne hentes inn til det andre miljøets prosjekt. Over tid, kan det hende vi vil lage prosjekter fra bunnen av sammen, avslutter Mydske.

Hva er sirkulær økonomi?

  • Ideen er å skape en økonomi som er designet for å unngå avfall.
  • Produkter designes for å kunne gjenbrukes.
  • Minst mulig av ressursene skal kastes som avfall eller gi forurensende utslipp. I stedet skal de brukes som råstoff i produksjonen av nye varer gjennom gjenbruk og gjenvinning.

Kilde: ks.no