Inngår samarbeid med FN-sambandet

– Vi komplementerer hverandre ved bruk av ulike erfaringer og kompetanse

I starten av mai ble Smart Innovation Norway og FN-sambandet formelt samarbeidspartnere. Sammen skal organisasjonene sørge for bærekraftig samfunnsutvikling i norske kommuner.

– FN-sambandet har som mål om å spre kunnskap om the UN's sustainability goals i kommune-Norge, og bidra til at kommunene tar med seg FNs bærekraftsmål inn i sitt arbeid og i utformingen av sine planer. Vi ser at Smart Innovation Norway og FN-sambandet kan komplementere hverandre ved bruk av ulike erfaringer og kompetanse, og sammen bidra til praktisk implementering for å nå bærekraftsmålene, forteller generalsekretær i FN-sambandet, Anne Cathrine Uteng da Silva.

Vil akselerere fremgang

Samarbeidsavtalen mellom partene ble signert 4. mai og skal sikre bærekraftig samfunnsutvikling i norske kommuner og samfunn.

– Vi ser at mange kommuner setter bærekraftsmålene høyt på agendaen, men ønsker å lære hvordan man kommer i gang med å operasjonalisere dem. Vår hensikt er å støtte denne utviklingen og akselerere fremgangen sammen, og her ser vi at FN-sambandet sin erfaring innen kompetanseheving vil komplettere Smart Innovation Norway sin gjennomføringsevne, sier Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Inovation Norway.

Han fortsetter:

– Vi mener at denne typen partnerskap og samarbeid er nødvendig for å adressere samtidens utfordringer, hvilket vi definitivt kommer å se mer av fremover.

Felles forskningsprosjekter

Samarbeidet skal forsterke de Smarte Byer & Samfunn-programmer som Smart Innovation Norway kjører sammen med kommuner og havner, der kunnskap om FNs bærekraftsmål ligger til grunn for riktige utviklingsaktiviteter og prosjekter.

– Siden kommunene er de som skal oppnå målene, og sitter i førersetet når det gjelder å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling, ser vi kommuner som svært viktige samarbeidspartnere, kommenterer seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway, Celine Berggren-Clausen.

I likhet med FN-sambandet anerkjenner Smart Innovation Norway tverrsektorielt samarbeid som nøkkel til suksess innen bærekraftutviklingen. Derfor vil samarbeidet i tillegg gå ut på å identifisere og gjennomføre prosjekter sammen med forsknings- og næringslivsaktører innen felles utviklingsområder.

– Her vil Smart Innovation Norway gjennom sin innovasjonsplattform tilby søknadskompetanse til gjennomføring, og invitere eksterne partnere til å bidra, forteller Berggren-Clausen.

«Handlingens tiår»

I 2020 gjenstår ti år for å nå FNs bærekraftsmål. Generalsekretær Uteng da Silva beskriver den neste tiden som handlingens tiår, der den globale dugnaden må gi resultater om Agenda 2030 skal nås.

Anne Cathrine Uteng da Silva, generalsekretær, FN-sambandet

– Som samarbeidspartnere vil vi i møte med kommuner og fylker bistå og hjelpe dem med å sette de globale målene inn i en lokal kontekst. Sammen vil vi bidra til at kommuner implementerer bærekraftsmålene, som er en forutsetning for at Norge som nasjon skal kunne nå målene, påpeker Uteng da Silva (bildet).

Hun legger til:

– Vi ser frem til å samarbeide og prioritere for hvordan vi i praksis vi sammen vil utvikle dette arbeidet. Vi har flere arenaer for samarbeid og for å legge til rette for mer utvikling og oppfølging av kommunene. Vi ser også frem til sammen å se på mulige finansieringsområder for å kunne videreutvikle metodikk og verktøy og følge opp enda flere kommuner.

Sterk og verdifull partner

Nå starter arbeidet. I første omgang skal partene fortsette den gode dialogen og identifisere ideer, muligheter og samarbeidsmuligheter.

Thor Moen understreker at FN-sambandet er en sterk og svært verdifull partner grunnet rollen som informasjonsbærende samfunnsaktør og folkeopplyser av de globale bærekraftsmålene.

– De gir en kvalitetssikring av innholdet i programmene, der oppdatert kunnskap og informasjon rett fra kilden omsetts til handling på lokalt nivå. Det kan også tenkes at Norge blir «satt på kartet» gjennom at felles forsknings- og innovasjonsprosjekter lettere kan kopieres og skaleres til andre land der FN opererer. På den måten kan vi vise hvordan en slik modell for åpen innovasjon og praktisk implementering kan komme samfunnet til gode, avslutter Moen.

Om FN-sambandet

  • FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge.
  • Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig.
  • Organisasjonen har rundt 30 ansatte over hele landet, med kontor i de største byene.

Kilde: fn.no