– Havvind kan bli Norges neste store industrieventyr

NCE Smart Energy Markets er godt i gang med første forprosjekt som moden klynge:

Gjennom forprosjektet «Havbaserte elsystemer» skal næringsklyngen NCE Smart Energy Markets gi svar på hvilke behov som skapes ved utbygging av havvind og tilhørende infrastruktur.

For klyngemedlemmene i NCE Smart Energy Markets, representerer «Havbaserte elsystemer» en gyllen mulighet til å gripe den neste store industrielle muligheten i Norge. Forprosjektets problemstilling lyder som følger:

Hvordan kan elektrisitet fra havinstallasjoner styres, dimensjoneres og kobles inn til landnett, og sikre stabil og bærekraftig produksjon av elektrisitet?

Gjennom satsning på havinstallasjoner kan Norge ta en verdensledende FoU- og innovasjonsrolle for å skape løsninger som utvikles av industrien og som har et globalt skaleringspotensial.

– Forprosjektet søker å gi svar på hvilke behov som skapes ved utbygging av havvind (og eventuell annen elektrisitetsproduksjon til havs) og tilhørende infrastruktur, og hvilke forretningsmuligheter dette medbringer. Det være seg utjevning av topper i elektrisitetsproduksjonen, kabler og havnett, tilpasninger av landnett, ilandføring, vedlikehold, eller produksjon av for eksempel hydrogen eller grønn ammoniakk. Et viktig mål er også å identifisere eventuelle eksportmuligheter, forteller prosjektleder i NCE Smart Energy Markets, Peter Prydz Gørbitz.

Peter Prydz Gørbitz, prosjektleder i NCE Smart Energy Markets.
Dekker hele verdikjeden

Tanken er at forprosjektet skal stake ut kursen for et mulig hovedprosjekt, og Prydz Gørbitz (bildet) håper at oppstarten av et slikt prosjekt ikke er altfor langt unna. Til nå har klyngen holdt tre av totalt seks samlinger for forprosjektets deltakere. Disse består av et variert utvalg som spenner fra ferske startups til FoU-institusjoner og store industriaktører.

– På den måten har vi dekket nesten hele verdikjeden fra strømmen produseres til den tas i bruk hjemme hos forbrukeren. I tillegg har vi med flere aktører med spisskompetanse på bærekraft, da dette er et viktig fokusområde for oss i dette prosjektet, sier prosjektlederen.

Denne type prosjekter er finansiert av Innovasjon Norge for å støtte opp om Norge som en tydelig energiprodusent, og mulighet for å eksportere både teknologi, løsninger og kompetanse. Slik vil også NCE Smart Energy Markets som klynge kunne ta en viktig rolle og også skape innovative løsninger både for medlemmer og for Norge.

Statssekretær med klar oppfordring

– Så langt har vi hatt tre vellykkede samlinger, med svært spennende foredrag og veldig mange gode bidrag fra deltakerne. Vi ser også på mulighetene for å holde et eget webinar etter sommeren, som vi tror kan bli veldig bra, røper Prydz Gørbitz.

Til nå har samlingene hatt de tre fokusområdene energitransport og -lagring, forretningsmodeller og bærekraft. På den tredje og siste samlingen før sommeren, som ble avholdt forrige uke, deltok i tillegg statssekretær i Olje- og Energidepartementet, Tony Tiller (H).

– Han fortalte om de store linjene i den nye energimeldingen, og hvilke føringer den gir for produksjon av elektrisitet til havs. I tillegg svarte han på en rekke interessante spørsmål fra prosjektdeltakerne, og oppfordret dem til å gripe denne industrielle muligheten, avslutter Prydz Gørbitz.