Gode nyheter for norske SMB-er: Nå kommer en felles europeisk løsning for datadeling til Norge

Smart Innovation Norway lanserer den første skandinaviske hub-en under Gaia-X-ordningen. Her kan norske virksomheter og kommuner få tilgang til et digitalt økosystem som gjør det enklere å bruke og dele data på tvers av virksomheter.

– Gaia-X er et europeisk initiativ som tilgjengeliggjør digitale ressurser og infrastruktur for sikker og pålitelig deling av data mellom bedrifter og offentlige organisasjoner, forteller prosjektleder hos Smart Innovation Norway, Hermund Arntzen Dale.

Dette gjør at virksomheter enkelt kan skape verdi av sine data ved å gjøre den tilgjengelig for virksomheter i hele Europa. De digitale ressursene som er tilgjengelig gjennom Gaia-X vil også gjøre det mulig å utvikle nye digitale løsninger.

Hermund Arntzen Dale
Hermund Arntzen Dale er prosjektleder i Smart Innovation Norway og ansvarlig for den norske Gaia-X Hub-en.

– Gaia-X gir store muligheter for norske virksomheter, poengterer Arntzen Dale.

Løser flere utfordringer

Prosjektlederen påpeker at det i dag finnes utallige problemer knyttet til datadeling. Mange virksomheter opplever for eksempel utfordringer med datasiloer. Effektiv datasamhandling hindres av at det benyttes ulike systemer og dataplattformer.

– Det er bekymring for datasikkerhet og personvern, samt et voksende ønske om datasuverenitet, det vil si at virksomheten skal ha kontroll på hvor deres data lagres og hvordan den behandles. Utfordringene hindrer ganske enkelt digitalisering og utvikling. Norge er ikke et unntak, bemerker Arntzen Dale.

Gaia-X har løst disse utfordringene ved å utvikle et nettverk for data, applikasjoner og infrastrukturelle komponenter (for ekspempel IoT og High Performance Computing) under europeisk lovgivning. Det er utviklet en rekke retningslinjer, standarder og prosesser som sikrer at alle deltakere i Gaia-X-økosystemet overholder gjeldende lover, forskrifter og beste praksis for datasikkerhet, personvern og datastyring.

Hva er formålet med Gaia-X?

  • Gaia-X tilbyr en ny måte å skape verdi med data – og skal styrke dataøkonomien i Europa.
  • Gaia-X gjør det mulig å lage datasystemer som kan snakke sammen ved å bruke en integrert skyinfrastruktur. Dette er pålitelige, desentraliserte digitale økosystemer som følger felles regler, slik at brukere og tilbydere kan dele og utveksle data trygt på tvers av virksomheter og landegrenser.
  • De europeiske verdiene som åpenhet, selvbestemmelse, personvern og interoperabilitet blir omgjort til maskinlesbar informasjon gjennom Gaia-X Trust Framework, rammeverket som skaper tillit og suverenitet i digitale økosystemer.
  • Ved å tilby sin løsning, har Gaia-X en viktig rolle i Europas digitale transformasjon for å bygge en mer sammenkoblet og pålitelig framtid.

Kilde: Gaia-X

– Gaia-X kan betraktes som et grasrotinitiativ, der europeiske virksomheter og bransjer kan være med på å påvirke videreutviklingen av initiativet. Det utvikles økosystemer for bransjer, for eksempel energi eller helse, som skal møte bransjebehov og fremme samarbeid på tvers av Europa. Gaia-X har lokale tilknytninger gjennom nasjonale hub-er, som allerede er etablert i 16 europeiske land, forteller Arntzen Dale.

Smart Innovation Norway drifter norsk hub

Nå skal Norge – og Skandinavia – få sin egen hub. Den skal være lokalisert i Halden og driftes av innovasjonsselskapet Smart Innovation Noway. Timingen er god, for samfunnet står i dag overfor en rekke utfordringer og muligheter der datatilgang er en avgjørende faktor.

– Et eksempel er «The Tween Transition», altså den grønne og den digitale omstillingen. Skal man få til denne omstillingen må man ha infrastruktur for trygg og effektiv deling av data, sier Arntzen Dale.

Hub-en skal ta imot alle henvendelser fra norske virksomheter og kommuner som ønsker å benytte økosystemet eller tilby data og digitale ressurser.

– Vi skal tilby opplæring og testfasiliteter og vi skal bistå med å etablere utviklingsprosjekter, samt koble virksomheter med det europeiske nettverket, forklarer prosjektlederen.

Ulrich Ahle er administrerende direktør i Gaia-X og har stor tro på en norsk hub. Foto: Gaia-X

Ifølge administrerende direktør i Gaia-X, Ulrich Ahle, er det ikke tilfeldig at nettopp Smart Innovation Norway har blitt plukket ut som deres første skandinaviske hub.

– Valget av Smart Innovation Norway som koordinator er strategisk på grunn av deres omfattende erfaring med å lede innovasjonsprosjekter og fremme samarbeidsøkosystemer. Deres ekspertise innen smart energi, digitalisering og anvendt kunstig intelligens gjør dem til en ideell partner for vårt mål, påpeker han. Og legger til:

– Smart Innovation Norways sterke lokale og internasjonale nettverk vil legge til rette for effektiv koordinering og integrering av Gaia-X sine prinsipper i regionen, og fremme en robust, sikker og sammenkoblet datainfrastruktur i hele Europa.

Prelansering i juni – søker partnere og sponsorer

Allerede torsdag 6. juni og fredag 7. juni kan du få mer informasjon og innsikt i hvordan dette digitale økosystemet for datadeling kan hjelpe din bedrift. Da er det prelansering av den norske Gaia-X Hub-en, i henholdsvis Hamar og Halden.

– Det er en del infrastruktur og samarbeid som må på plass før vi kan gjennomføre en endelig lansering, men vi planlegger at denne skal gjennomføres i løpet av høsten 2024. I mellomtiden ser vi etter partnere som kan bidra med ressurser som data, avanserte tjenester og digital infrastruktur, sier Arntzen Dale.

Gaia-X-sjef Ahle anser den nye hub-en som en enestående mulighet for norske og skandinaviske virksomheter til å delta i og drive frem et mer sammenkoblet og pålitelig Europa.

– Ved å bli med i Gaia-X som brukere, kan de trygt utveksle data og akselerere utviklingen av suverene, datadrevne økosystemer. Denne integreringen gjør det mulig for dem å koble seg til globale verdikjeder, samtidig som de reduserer kostnadene for tverrorganisatorisk databehandling. Vi ser frem til å onboarde norske bedrifter i våre initiativer og ser for oss at Norge vil spille en avgjørende rolle i å forme Europas digitale landskap, avslutter han.

Har du spørsmål eller er interessert i å bli samarbeidspartner? Ta kontakt!

Hermund Arntzen Dale

Prosjektleder, Communities, Smart Innovation Norway

Telefon: +47 909 68 284