From a strategic air surveillance cabin to a fantastic day trip cabin – Snolkehytta becomes a pilot project in tourism.

På 1950- og 60-tallet speidet norske soldater etter fiendtlige fly fra fjelltoppen Snolke i Indre Troms. Luftvakthytta som lå 502 meter over havet, var en av flere hytter med samme funksjon i Forsvaret. I dag er Snolkehytta et godt besøkt turmål, og i sommer skal populariteten dokumenteres gjennom EU-prosjektet AURORAL.

Inntil for to år siden sto det en liten og falleferdig hytte på toppen av fjellet Snolke i Gratangen kommune nord for Narvik. I veggene satt historien fra de første årene av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. Her holdt norske soldater vakt og fulgte med på luftaktiviteten for å kunne melde ifra dersom de så sovjetiske fly.

I hvilken grad vaktsoldatene klarte å ta den vakre naturen og fantastiske utsikten innover seg mens de voktet landets sikkerhet, vites ikke, men det skal la seg godt gjøre å ikke bli imponert over naturopplevelsene man får ved et besøk til Snolkehytta.

Staselig ligger den nye Snolkehytta på toppen av fjellet Snolke i Gratangen kommune i Indre Troms.
Staselig ligger den nye Snolkehytta på toppen av fjellet Snolke i Gratangen kommune i Indre Troms. ALLE FOTO: Kjetil Odin Johnsen

Populært turmål

De som tar turen til toppen av Snolke i dag, kan la seg begeistre over mer enn bare spektakulære omgivelser. I 2020 ble den nye og moderne Snolkehytta åpnet takket være ivrige dugnadssjeler i Snolke Vel med Kjetil Odin Johnsen i spissen.

Han har ledet arbeidet med å rive den gamle hytta og erstatte den med en ny bygning i sten, treverk og glass.

– Snolkehytta har hatt mange tusen dagsbesøk etter at Forsvaret sluttet å bruke den, så det er ingen tvil om at den er et populært turmål. Men utover på 2010-tallet ble forfallet veldig framtredende. Vi var en liten gruppe som tok initiativ til å sette opp en ny hytte, og vi ble møtt med positive svar hos grunneiere, kommune, arkitekt og virkemiddelapparat, forteller Johnsen.

Den gamle Snolkehytta ble bygd på 1950-tallet og brukt som luftvakthytte til utpå 60-tallet. De siste årene ble forfallet veldig framtredende, og i 2018 ble det bestemt å rive den og bygge ny.
Den gamle Snolkehytta ble bygd på 1950-tallet og brukt som luftvakthytte til utpå 60-tallet. De siste årene ble forfallet veldig framtredende, og i 2018 ble det bestemt å rive den og bygge ny.

Bygginga av den nye hytta på Snolke ble raskt et prosjekt som engasjerte hele Gratangen. Besøkende hadde full tilgang til hytta underveis i byggeprosessen, og lokale snekkere sto for håndverket.

Tilknytningen til lokalbefolkningen ble styrket gjennom muligheten til å være med og bygge en stenmur på utsiden av hytta. Besøkende ble oppfordret til å fylle en nettingkasse ved inngangsdøra med stener de tok med seg på turen, og i dag består muren av stener fra hele landet.

Snolkehytta utvendig
Snolkehytta ligger værhardt til og er bygd for å tåle den sterke vinden som herjer i fjellet med ujevne mellomrom. Store vindusflater gir god utsikt. Stenmuren som lokalbefolkningen og turister har vært med å bygge, utgjør utvendig brannmur i knekken midt på hytta.

Bedre reiselivsopplevelser

Men hvor mange er det egentlig som besøker Snolkehytta? Hvor stor er belastningen på turstiene i fjellet? Hvordan kan man forvalte og vedlikeholde attraksjonen på best mulig måte? Og er det grunnlag for å tilby nye tjenester og opplevelser i området?

Disse og mange andre spørsmål skal man forhåpentligvis få svar på i løpet av sommeren. Snolkehytta er nemlig en av pilotene i EU-prosjektet AURORAL.

AURORAL har fokus på å skape bedre reiselivsopplevelser i distriktene. Målet er å utforske hvordan bruk av data og digitale plattformer kan bidra til å skape bedre muligheter for områder som ofte har store utfordringer, blant annet fraflytting og lavere økonomisk vekst enn i storbyene.

De første pilotene i Narvik var i gang allerede i fjor, og Stetind, Tore Hunds rike på Bjarkøy, Beisfjord minnelund, Fagernesfjellet og Rombaksbotn er med videre i år sammen med Snolkehytta som er ny.

Read also:

Flere av tiltakene i AURORAL er felles for alle mens noen er unike.

På Snolke skal personteller, skilt med QR-kode som leder til historiefortelling om hytta og området, samt et skilt ved parkeringen som gir utenlandske besøkere muligheten til å bidra til besøksforvaltning, gi AURORAL-prosjektet verdifulle data om besøksomfanget og potensialet for Snolkehytta.

Reelt datagrunnlag for videre arbeid

Det er Narvik kommunes næringsselskap Futurum ved Truls Torblå som har prosjektledelsen i AURORAL-piloteringen. Torblå samarbeider tett med programleder for Smart Narvik, Mikael af Ekenstam i Smart Innovation Norway.

De to engasjerte herrene ser fram til endelig å få dokumentert trafikken til og fra Snolkehytta for å få et godt grunnlag til å jobbe med besøksforvaltning slik at det ikke oppstår slitasje, trengsel eller andre uønskede effekter av mange personer som besøker en spesifikk plass.

– Data fra persontellere og QR-koder gir oss en større innsikt i hvor mange som besøker attraksjonen, på hvilke tidspunkt de kommer, og hvor de kommer fra. Dette gir et grunnlag for å drive med besøksforvaltning og for å skreddersy nye tjenester og opplevelser til de som faktisk besøker denne attraksjonen, sier Torblå.

Den historisk viktige og moderne arkitektperlen på toppen av Snolkefjellet er populær på mange måter. I tillegg til sterk eierskapsfølelse hos innbyggerne, er Snolkehytta en av attraksjonene i Visit Narviks markedsføring av Narvik og nærområdene, og Gratangen kommune har hytta som en del av sin satsning for å framstå som et attraktivt sted å bo.

For første gang skal man stadfeste populariteten med tall.

FAKTA OM SNOLKEHYTTA

Snolkehytta ligger i Gratangen kommune i Indre Troms.

Den første Snolkehytta ble bygd på 1950-tallet som en luftvakthytte for Forsvaret under den kalde krigen.

Hytta var i bruk av Forsvaret på 1950- og 60-tallet. Deretter fungerte den som populært turmål fram til forfallet ble for stort på 2010-tallet.

Snokle Vel så dagens lys i 2018 da noen ivrige ildsjeler med Kjetil Odin Johnsen i spissen gikk sammen for å sette opp en ny hytte på toppen av Snolkefjellet.

Den lokale arkitekten Kyrre M. Kalseth i ErlikPluss i Gratangen kommune ble hyret inn til å tegne den nye hytta.

I 2020 åpnet en ny, moderne og litt større hytte på toppen av Snolke.

Prosjektet med ny Snolkehytte forsterket eierskapsfølelsen til innbyggerne i Gratangen og omegn gjennom blant annet en utvendig stenmur.

Hytta er ubetjent og åpen året rundt. Så langt har ingenting blitt verken stjålet eller ødelagt.

Det er ingen overnattingsmuligheter, men hytta har toalett og vedovn.

Turstien er tydelig merket fra parkeringsplassen ved Kvernmoen, og den er oppgradert med blant annet klopper.

Snolke Vel har også opparbeidet parkeringsplass for vinter- og sommerturer. Parkeringsavgiften går til driften av hytta.

Mer info: https://www.visitnarvik.com/no/snolke

Følg Snolkehytta på Facebook: https://www.facebook.com/snolke.no

Truls Torblå ved foten av Snolkefjellet.
Truls Torblå ved foten av Snolkefjellet. Han er prosjektleder for AURORAL i Futurum, som er Narvik kommunes næringsselskap. FOTO: Privat
Kjetil Odin Johnsen har vært en helt sentral ildsjel i arbeidet med å få bygd en helt ny hytte på Snolke i Gratangen kommune. FOTO: Privat
Kjetil Odin Johnsen har vært en helt sentral ildsjel i arbeidet med å få bygd en helt ny hytte på Snolke i Gratangen kommune. FOTO: Privat
Innvendig er hytta enkelt innredet med to sittegrupper med god plass til mange, vedovn og et lite kjøkken.
Innvendig er hytta enkelt innredet med to sittegrupper med god plass til mange, vedovn og et lite kjøkken.
Snolkehytta har fantastisk utsikt i alle retninger. Vestover ser man Gratangsfjorden med det lille tettstedet Gratangbotn innerst i fjorden.
Snolkehytta har fantastisk utsikt i alle retninger. Vestover ser man Gratangsfjorden med det lille tettstedet Gratangbotn innerst i fjorden.

FAKTA OM AURORAL I NARVIK:

• Narvik kommune og Smart Innovation Norway er to av partnerne i det internasjonale prosjektet AURORAL, som er en del av EUs forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020.

• I AURORAL skal vi i perioden 2021-2024 jobbe med å utvikle og teste hvordan digitale plattformer kan gjøre det enklere å bo og jobbe i landlige områder på ulike steder i Europa.

• Bruk av data og digitale plattformer har et potensial til å løse noen av de viktigste problemstillingene i slike områder, for eksempel gjennom å tilby løsninger som kan kompensere for lange avstander og mangel på mennesker.

• Sikkerhet, personvern og brukernes kontroll over sine egne data er noen nøkkelord som står sentralt i utviklingen av de tekniske løsningene i prosjektet.

• AURORAL har hele 25 europeiske partnerorganisasjoner fra 10 land som deltar i prosjektet i ulike roller.

• Hålogalandsregionen er et av pilotområdene i prosjektet, og de seks andre pilotområdene befinner seg i Finland, Sverige, Portugal, Østerrike, Italia og Spania.

• I Hålogaland er følgende seks destinasjoner med:

• I tillegg til den store prosjektgruppen har man i Narvik satt sammen en lokal referansegruppe som skal gi innspill til pilotprosjektet og sørge for at vi gjør ting som er relevante med tanke på de lokale behovene. Et eksempel på lokalt behov er å finne ut av hvor mange som besøker områdene, og hvilke behov dette utløser for vedlikehold av stier, søppelhåndtering og tilrettelegging for parkering.

• I referansegruppen deltar representanter fra Visit Narvik, Hålogalandsrådet, Nordland fylkeskommune, Midtre Hålogaland friluftsråd, Harstad kommune samt ulike reiselivs- og transportselskaper. Dessuten er innbyggerne representert gjennom Beisfjord bygdeutviklingslag og Kjøpsvik bygdeutviklingslag.

På den offisielle nettsiden og i de andre kanalene til AURORAL kan du finne mer informasjon om prosjektet: