Fortsetter å øke og dele kunnskap om smart vann

AKTUELT TEMA: De siste årene har Anja Wingstedt bygget opp et aktivt fagmiljø rundt temaet smart vann med Smart Innovation Norway som nav. – Digitale målinger gir kommunene tilgang til veldig mye informasjon om innbyggernes vannforbruk. Dataene kan brukes til å effektivisere driften, sier hun. Foto: Mari Kristine Buckholm

Under Smart Innovation Norways paraply har flere aktører samlet seg for å sitte i førersetet når norsk vannhåndtering skal digitaliseres. To ganger i året samles nettverket til felles kunnskapsdeling, og webinarsuksessen fortsetter neste år.

Prosjektet Smart Vann hos Smart Innovation Norway har de siste årene fått ny vind i seilene initiert av Anja Wingstedt. Hun har mange års erfaring fra vann og avløpsbransjen og tok med seg kunnskap og engasjement til det Halden-baserte selskapet for omtrent to år siden.

– Jeg ønsket å skape et kompetansenettverk hvor partnerne kan øke og dele kunnskap, stille spørsmål og dra nytte av hverandres erfaringer. Det er viktig at kommunene er i førersetet og vet hva dette dreier seg om når de skal ut i markedet, sier prosjektleder Wingstedt.

Digital vannhåndtering er mye mer enn å installere en digital vannmåler i alle hjem. Kjeden fra sensoren i boligen til kommunikasjon med innsamlet vanndata er både lang og sammensatt.

– Blant annet spiller personvern en stor rolle. Dagens regelverk kan oppfattes som uklart og utydelig, men samtidig må vi ikke gjøre dette mer komplisert enn det er. Det er viktig å se den store nytteverdien digitalisering gir, påpeker Wingstedt.


Viktig verktøy

Hun har nylig ledet årets andre webinar, og rundt 60 deltakere kan gå resten av førjulstida i møte med mer kunnskap om et tema som de fleste nordmenn har lite bevissthet om – enn så lenge.

Norske myndigheter har bestemt at innen 1. januar 2019 skulle alle boliger i Norge få installert digitale strømmålere. Wingstedt og de andre kollegene i Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway mener at smarte vannmålere burde likestilles energimålerne.

– Digital måling gir kommunene tilgang til veldig mye informasjon om innbyggernes vannforbruk. Ved hjelp av vannmålinger kan man for eksempel avdekke og lokalisere lekkasjer. Dataene man innhenter kan gi de nøyaktige koordinatene for hvor vannledningen lekker, og på den måten kan man grave målrettet og utføre reparasjonsarbeidet mer effektivt. Statistikk viser at opp mot 30 prosent av renset drikkevann i Norge renner ut i grunnen. Det koster kommunene store summer hvert år, forklarer Wingstedt.

Møteplass for kompetanseheving

Siden smart vannhåndtering har så stort potensial både kostnads- og miljømessig, viderefører Smart Innovation Norway rollen som kunnskapssenter innen fagområdet og holder trykket oppe blant annet med webinarer også i 2022.

– Det er viktig å ha en felles møteplass for kompetanseheving, og webinarene våre fyller en slik funksjon. Deltakere som ikke samhandler ellers i året, kan møtes i vår regi og dele kunnskap, opprette kontakt og fortelle suksesshistorier. Vi har også deltakere fra leverandørsiden som er interessert i å kartlegge behovene i markedet, sier Wingstedt.

For kompetansebedriften Smart Innovation Norway er det viktig å framstå som en relevant partner for eksisterende og nye partnere, samt å utvide egen partnerdatabase.

– Vi ønsker å støtte framoverlente kommuner som vil ta det neste steget. Vi kan innovasjon, og vi har kjennskap til støtteordninger. Halden kommune er blant de fremste i landet på dette området og jobber i disse dager med et anbud for installasjon av digitale vannmålere i alle husstander i kommunen, sier Anja Wingstedt.