Cluster for Applied AI feirer et halvt år som Arena-klynge

– Sammen skaper vi det beste miljøet for anvendt kunstig intelligens!

Idet Norge går inn i sommerferiemodus, runder Cluster for Applied AI sitt første halvår som Arena-klynge. Det har gått fort etter at næringsklyngen ble startet opp høsten 2019, og nettverket består i dag av 59 partnerne fra næringsliv, offentlig sektor og akademia.

– Vi er meget fornøyde med klyngens første halvår i Arena-programmet, og Cluster for Applied AI har fått flere nye partnere som engasjerer seg i prosjekter og aktiviteter som skaper verdi for både virksomhetene og økosystemet rundt. Vi kan ikke annet enn å glede oss til fortsettelsen, sier Marianne Jansson Bjerkman, klyngeleder i Cluster for Applied AI.

Blant høydepunktene nevner Bjerkman årets store konferanse for anvendt kunstig intelligens, AI+ 2021. Konferansen ble gjennomført i samarbeid med klyngens partnere og holdt «topp internasjonalt nivå».

– Klyngen har i tillegg utviklet et tett samarbeid med AI Sweden, og sammen arrangerte vi i mars et stort webinar om språkteknologi som forente den siste forskningen med lovende kommersielle aktører innen feltet, forteller klyngelederen.

Satsing på digitalisering

I løpet av våren ble også programmet My Digital City sparket i gang. Programmet er en felles satsning mellom Institutt for Energiteknikk (IFE), Smart Innovation Norway, Høgskolen i Østfold, Halden kommune, eSmart Systems og Halden Næringsutvikling.

My Digital City skal bidra til å løse utfordringer som å nå målet om et nullutslippssamfunn, hjelpe befolkningen med å tilpasse seg klimaendringene, ivareta demokratiet, skape nye arbeidsplasser og ivareta en aldrende befolkning – med digitalisering av samfunnet som et viktig virkemiddel.

– Det er et spennende og viktig initiativ og et samarbeid mellom flere klyngepartnere i Cluster for Applied AI, som på sikt kan gi mange nye muligheter både for næringslivet og offentlig sektor, sier Bjerkman.

Mange møteplasser

En av arbeidsgruppene i klyngen er arbeidsgruppe for teknologer. Gjennom to møter det siste halvåret har teknologene i klyngen møttes digitalt og fått tilgang til spennende kompetanse – sist i form av et webinar med fokus på cybersikkerhet. Her fikk deltakerne blant annet høre fra IFEs avdelingsleder Bjørn Axel Gran, som har en PhD innen sikkerhet.

– Pandemiens begrensninger har ligget over oss i det meste av klyngens levetid, men det har ikke bremset utviklingen! Digitale plattformer og kommunikasjonsmetoder fungerer godt for en klynge med nasjonalt fokus, og klyngen har lagt til rette for en rekke digitale møteplasser og nettverksaktiviteter, påpeker Bjerkman.

Marianne Jansson Bjerkman, klyngeleder i Cluster for Applied AI. Foto: Mari K. Buckholm.

Hun kan fortelle at det jobbes med mange spennende små og store prosjekter i klyngens økosystem, for eksempel innen EdTech, Smarte Energisystemer, Industri 4.0 og ledelse.

– Klyngen er blant annet involvert i et forprosjekt til et bedriftsnettverk som har som målsetning å hjelpe norske virksomheter innen Sports Tech med å komme inn på det indiske markedet, forteller hun.

Gjennom en rekke samarbeid med universitets- og høgskolesektoren har partnerne i klyngen blitt tilbudt ulike etter- og videreutdanninger. For eksempel er NTNUs program AI + Design Thinking et resultat av et slikt samarbeid.

Nye partnere

Bjerkman kan også røpe at samarbeidet om å bygge «landslaget for anvendt AI» sammen med NORA, Norwegian Open AI Lab og Digital Norway fortsetter.

– Vi er stolte over å samarbeide med de beste aktørene i Norge! I januar arrangerte vi sammen et webinar hvor blant andre statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok. Her belyste vi viktige aksjoner for å lykkes med kunstig intelligens i Norge, sier klyngelederen.

Cluster for Applied AI fikk mange nye partnere i 2020, og på bare det siste halvåret har elleve nye partnere blitt en del av nettverket. De nye partnerne inkluderer Microsoft, Statsbygg, Schneider Electric, GP Digital, Spoor, Ignite Procurement, Asker AI, 2Improve, TotalCtrl og Soon Design.

– Klyngen er partnerne, og vi er helt avhengig av å ha de rette aktørene i økosystemet for å nå våre målsetninger. Alle partnerne bidrar på hver sin måte til å løfte klyngen, understreker Bjerkman.

Spennende høst i vente

Da giganten Microsoft ble en del av klyngenettverket i våres, uttalte selskapets Xiaopeng Li, Cloud & AI Business Lead, følgende:

«Vi i Microsoft har stor tro på verdien av tverrsektorielt samarbeid i det anvendte AI-rommet. Cluster for Applied AI er en fantastisk plattform for det. Vi gleder oss til å bli partner og ser frem til å bidra med vår teknologi, kompetanse og ressurser. Spesielt vil vi samarbeide med klyngen for å gjøre det mulig for små og mellomstore bedrifter så vel som startups å innovere og akselerere vekst med kraften i kunstig intelligens.»

Det har uten tvil skjedd mye i Cluster for Applied AI denne våren, og klyngeleder Bjerkman lover at høsten blir minst like innholdsrik.

– Vi har en rekke spennende aktiviteter og prosjekter å se frem imot og arbeide med. Sammen skaper vi det beste miljøet for anvendt kunstig intelligens!