Byttet beite etter 14 år i lokale og regionale medier

– Gleder meg til å ta del i historiefortellinga om den grønne framtida

Hun var ikke på utkikk etter ny jobb, men da muligheten hos Smart Innovation Norway dukket opp, ble fristelsen for stor for Anja Lillerud (39).

Knappe to uker før en ny runde med hjemmekontor ble innført i midten av desember, hadde journalist Anja Lillerud sin første arbeidsdag i kommunikasjonsavdelingen hos Smart Innovation Norway.

Hun beholder yrkestittelen som hun har hatt de siste 14 årene, men selv om de praktiske arbeidsoppgavene forblir omtrent de samme i den nye jobben, blir mesteparten av innholdet helt nytt.

– Jeg skal fortsatt intervjue, skrive, redigere, ta bilder og publisere, men det blir en bratt læringskurve når det gjelder temaene jeg skal skrive om. Anvendt kunstig intelligens, smarte byer og samfunn, gründervirksomhet, forretningsutvikling, forskning og innovasjon, smart energiteknologi, fornybar energi og atferdsforskning er noen av temaene jeg må sette meg inn i, forteller 39-åringen.

Følelsesmessig berg- og dalbane

Trivselen, utfordringene og motivasjonen i den nye jobben var på plass fra første dag. Da stillingsannonsen fra Smart Innovation Norway dukket opp, var journalisten overhodet ikke på jobbjakt, og det var en følelsesmessig berg- og dalbane å komme fram til avgjørelsen om å si opp i Halden Arbeiderblad.

Hun begynte i lokalavisa høsten 2011. Da var HA i starten av en helt nødvendig digitaliseringsprosess som avisa måtte gjennom for å overleve og hevde seg.

– Det har vært litt av en reise, men takket være flinke ledere og en engasjert og dedikert redaksjon har de lyktes med endringene og er nå et eksempel til etterfølgelse i eierkonsernet Amedia. HA er en utrolig bra arbeidsplass med et veldig godt arbeidsmiljø, påpeker Lillerud.

Skaper nye arbeidsplasser

De siste ti årene har Lillerud jobbet som lokalavisjournalist i Halden Arbeiderblad. Der har hun fungert i de fleste posisjoner i redaksjonen og har skrevet artikler om alle saksområder. Allsidigheten kommer godt med i den nye jobben.

– Smart Innovation Norway har fire forretningsområder utenom kommunikasjonsavdelingen. Disse er inkubatorvirksomhet, som har fått navnet venture, smarte byer og samfunn, forskning og innovasjon samt klyngevirksomhet. Som en del av kommunikasjonsavdelingen, skal jeg bistå alle disse forretningsområdene innen de ulike journalistiske sjangerne og i forskjellige kommunikasjonskanaler, forteller hun.

39-åringen har også jobbet en periode i NRK Østfold som nettjournalist. Yrkeserfaringen har gitt henne et variert bakgrunnsteppe og bredt nettverk i Østfold-regionen. Med Smart Innovation Norway som arbeidsgiver, blir kontaktflaten utvidet til å gjelde hele landet.

– Jeg opplever den nye jobben min som utrolig lærerik, veldig interessant og ikke minst framtidsrettet. Her jobbes det hver dag med å skape nye arbeidsplasser i Viken, på Østlandet, i Norge – og også utenfor landegrensene. Som et eksempel har jeg kolleger som arbeider med å bygge opp smarte byer og samfunn i Molde, Narvik og Sverige, sier Lillerud.

– Spennende og allsidig arbeidsplass

Nå gleder hun seg til å være en del av laget som skal fortelle verden om den grønne framtida. Hennes nye arbeidsgiver er en organisasjon som består av mennesker som vil noe, og som har kunnskap til å få til noe.

Blant annet har Venture-avdelingen nettopp lansert Fortress Fund. Fondet vil gjennom investeringer i tidligfase teknologibedrifter som bidrar til det grønne skiftet, være en sentral aktør i lokal, regional og nasjonal næringsutvikling. Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for en todagers internasjonal konferanse om kunstig intelligens (KI = AI, eng. artificial intelligence) i mai.

Selskapets tre klynger innen AI, smart energi og dekommisjonering bygger opp solide fagmiljøer som får nasjonal oppmerksomhet, og Cluster for Applied AI er en av spydspissene i norsk sammenheng.

– Forskningsavdelingen vår har god uttelling på søknadene sine om EU-prosjekter innen energi, innovasjon og bærekraft, og vi fikk også status som forskningsorganisasjon av Norges forskningsråd i 2019. Så Smart Innovation Norway er en allsidig og spennende arbeidsplass, sier Anja Lillerud.