Åtte artikler fra Smart Innovation Norway på internasjonal kraftkonferanse

CIRED er en av verdens største konferanser innenfor den internasjonale kraftbransjen med primærfokus rettet mot utvikling av infrastruktur og kraftforsyning.

Det siste tiåret har CIRED-konferansen vært sterkt preget av den voldsomme omstillingen som skjer og må skje rundt det grønne skiftet.

Smarte strømmålere, fornybare energiløsninger, utfasing av kull- og kjernekraft, smarte el-nett, mikronett løsninger basert på solcellepaneler og batterier, lading av el-biler har i økende grad preget konferansen opp gjennom årene. 

På flere områder, som utnyttelse av smarte strømmålere, el-biler og lading, har norske selskaper og forskningsinstitusjoner vært ledende i flere år og vært med på å sette Norge på det internasjonale energikartet. 

Mange års erfaring

I årets utgave av CIRED var innslag av anvendt kunstig intelligens, tekniske løsninger for lading, forretningsmodeller for ladestasjoner, utnyttelse av energifleksibilitet og lokale energimarkeder noen av de mest dominerende temaene. 

Dette er områder som Smart Innovation Norway har en lang tradisjon for å jobbe med

Allerede for ti år siden presenterte Smart Innovation Norway en maskinlæringsløsning for å prediktere energiforbruk på CIRED 2013 i Sverige. På CIRED 2018 i Glasgow presenterte vi et nytt design for lokale energimarkeder.

CIRED 2023 viste at flere følger etter.  

Presenterte åtte artikler

På årets konferanse ble det presentert omfattende nytt arbeid fra Smart Innovation Norway og partnere fordelt på åtte artikler. I tillegg presenterte vår forsker Olav Henrik Skonnord CINELDI, som er et senter for miljøvennlig energiforskning i FME-ordningen.

Prosjektet varer fra 2016 til 2024 og er finansiert av Forskningsrådet og CINELDI-partnerne.

CIRED 2023 ble arrangert i det store konferansesenteret Centro Congressi Roma La Nuvola 12.-15. juni.