AI-klinikken: – Et kjempekult konsept som senker terskelen for å få hjelp

Over 70 deltakere var påmeldt da lanseringen av verdens første klinikk for kunstig intelligens (AI) – som skal hjelpe bedrifter med å realisere sitt digitale mulighetsrom – gikk av stabelen torsdag 30. september.

– Dette var kjempegøy! Vi hadde noen utrolig bra presentasjoner og caser som viser den kompetansen som finnes i miljøet vårt. Det viser også at vi kan nå bredt ut til ulike bransjer og ulike domener, sier en glad og fornøyd Marianne Jansson Bjerkman, klyngeleder i Cluster for Applied AI og konferansier under lanseringen av AI-klinikken torsdag.

Klinikken er finansiert av Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge og fasiliteres av klyngeledelsen i Cluster for Applied AI, som består av virksomheter med dyp kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens innen en rekke anvendelser.

– AI-klinikken er en slags stifinner for bedrifter som ønsker å bli mer datadrevne eller lurer på om de skal ta i bruk kunstig intelligens eller andre analyseverktøy. Vi kan hjelpe bedrifter med å finne den riktige partneren, den riktige finansieringen eller dekke behov som går på kompetanseutvikling, forteller Jansson Bjerkman.

Lavterskeltilbud for alle

Ideen bak AI-klinikken er at den skal være åpen for alle virksomheter som ønsker å realisere sitt digitale potensial. Det kan for eksempel dreie seg om datafangst og -lagring, entreprenørskap, smart city, industri 4.0, tidsserieanalyser, språkteknologi, bildegjenkjenning eller juridiske forhold.

– Når bedrifter kommer til AI-klinikken, enten digitalt eller fysisk, hjelper vi dem med å se på hva som er nåsituasjonen i selskapet, hva vi har av data som vi ønsker å bruke videre og innovere på, hvilket mål vi har og hvor vi vil. Det er viktig at dette henger sammen med de reelle behovene og den forretningsstrategien som virksomheten har, sier Jansson Bjerkman.

Hun legger til at dette også gjelder offentlig sektor og forskningsinstitusjoner som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens som verktøy for å analysere sine data.

Ordføreren fullroser initiativet

Den offisielle åpningen av AI-klinikken ble fulgt av deltakere både digitalt og fysisk til stede i Simulatorsenteret. Blant de som fulgte lanseringen fra første rad i salen, var Haldens ordfører Anne-Kari Holm.

Marianne Jansson Bjerkman fra Smart Innovation Norway og Haldens ordfører Anne-Kari Holm skjærer det første stykket av kaken som markerte at AI-klinikken var åpnet.
Marianne Jansson Bjerkman fra Smart Innovation Norway (t.v.) og Haldens ordfører Anne-Kari Holm.

– Gratulerer! Jeg syns dette initiativet er fantastisk og jeg liker navnet, AI-klinikken. Det er sikkert mange som er engstelige for å gå til en operatør for å be om hjelp, men til en klinikk tør man å gå – for å legge frem sitt problem, sin utfordring eller sitt ønske. Jeg tror mange kommer til å benytte dette tilbudet og det er helt supert, kommenterer Holm – som også fikk gleden av å skjære det første stykket av kaken som markerte at AI-klinikken var åpnet.

Halden kommune er en sentral partner i Cluster for Applied AI og en viktig innovasjonsarena for mange av klyngens prosjekter.

– Alt av slike initiativer styrker kommunens renomme. At vi har denne kompetansen hos oss kan bidra til ytterligere etablering av bedrifter her, bare fordi vi har tilbudet, legger ordføreren til.

– Kjempekult konsept

Magnus Due fra teknologiselskapet Goodtech holdt presentasjonen «Industri og digitalisering» under lanseringen. Hans selskap er blant partnerne som bidrar med sin kompetanse til de som måtte trenge det gjennom AI-klinikken.

– Goodtech knytter sammen teknologene med de som har problemstillingen. Vi forstår kunden bedre, vi har kompetanse på det tekniske og ser hva som passer og ikke. Vi kan levere data, vi kan kommunisere med dem og vi kan oppgradere systemene slik at datastrukturen passer overens med det de andre leverandørene kan levere, forteller Due.

Han er svært begeistret for samarbeidsmiljøet i Cluster for Applied AI og har stor tro på AI-klinikken og mulighetene den representerer.

– Dette er et kjempekult konsept som senker terskelen veldig for å få hjelp og ikke minst øker tilgjengeligheten for kompetanse. Det er det industrien og Norge stort sett sliter med, at det er bare store selskaper som får tilgang, og nå har vi sørget for at alle kan komme inn, påpeker Due.

Han poengterer samtidig at det nå blir viktig å spre ordet slik at de gode nyhetene om det unike tilbudet når flest mulig.

Eksempler på spørsmål og problemstillinger som er relevante for et besøk i AI-klinikken:

  • Hva kan vi bruke våre data til?
  • Er kunstig intelligens (AI) et egnet verktøy for å løse våre utfordringer, eller til å utvide vårt mulighetsrom?
  • Hvordan kan vi finansiere et AI-relatert innovasjonsprosjekt?
  • Hva slags plattformer eller skyløsninger egner seg for innsamling av data?
  • Juridiske spørsmål knyttet til bruk av data

Would you like more information?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman på +47 924 14 854 eller via e-post.

Kontakt AI-klinikken