20 år med smarte løsninger: – Aldri betydd så mye for så mange som vi gjør nå

I år er det 20 år siden Smart Innovation Norway så dagens lys. Forretningsideen som Knut H. H. Johansen og Dieter Hirdes hadde ståltro på i 2003, er like aktuell i 2023. Og ikke minst blir den viktig inn i framtida.

Forskning til folket. Bygge bru mellom forskningsresultatene og forbrukerne. Bruke ny teknologi inn i samfunnet og skape nye bærekraftige arbeidsplasser.

Knut H. Johansen (t.v.) og Dieter Hirdes etablerte Smart Innovation Norway i 2003. Foto: Anja Lillerud
De traff hverandre på Institutt for Energiteknikk i Halden og gikk videre i tospann med å etablere Smart Innovation Norway i 2003. Knut H. H. Johansen (t.v.) og Dieter Hirdes er stolte av 20-årsjubilanten. Foto: Anja Lillerud

Det var det handlet om i 2003.

– Derfor startet vi Smart Innovation Norway. Vi ville etablere et selskap som sørget for kort vei fra forskning til anvendelse. En virksomhet som kunne kommersialisere de beste forskningsresultatene, sier Knut H. H. Johansen og Dieter Hirdes.

– Vi får til mer sammen

Johansen kommer opprinnelig fra Fredrikstad mens Hirdes har tysk bakgrunn. De fant hverandre som forskere ved Institutt for Energiteknikk (IFE) i Halden, og gjennom årenes løp har de jobbet tett som gründere og forretningspartnere i ulike konstellasjoner.

I løpet av tida ved IFE erfarte begge hvor viktig det enorme internasjonale nettverket og kompetansetilfanget som forskningsinstituttet hadde tilgang til, var for resultatene og IFEs gjennomslagskraft.

Da Johansen og Hirdes gikk over på næringslivssiden, tok de med seg grunntanken om at samarbeid og nettverk er blant nøklene til suksess.

– Man får til utrolig mye mer gjennom et godt samarbeid enn når man står alene, sier Johansen bestemt.

I dag er IFE en av Smart Innovation Norways nære og sentrale samarbeidspartnere. Det samme er blant andre Halden kommune og Viken fylkeskommune. Det har de vært helt fra starten, og det er fellesskapstanken som har knyttet dem og andre partnere tettere og tettere sammen gjennom 20 år.

– Felles for alle er at samarbeid skaper muligheter. Hvis vi jobber sammen, øker sjansene for å ekspandere, bli mer relevant for flere, påpeker Johansen.

Komplett innovasjonsverdikjede

I 2003 var Dieter Hirdes eneste ansatt i Smart Innovation Norway. I jubileumsåret 2023 har 70 personer bedriften som sin arbeidsplass. Hovedkontoret er fortsatt i Halden med underavdelinger i Danmark, Finland og Narvik.

Men det er ikke bare organisatorisk at Smart Innovation Norway har vokst de siste 20 årene. Kompetansen og tjenestetilbudet har også økt betraktelig. De ansatte sørger for styrking av den interne ekspertisen sammen med et faglig sterkt styre. Eksternt bidrar et stadig voksende nettverk av samarbeidspartnere i inn- og utland til økt kompetansetilfang.

Kjell Reidar Mydske. Foto: Kjetil Lier Svendsen

– Vi har aldri betydd så mye for så mange som vi gjør nå. Ikke bare fordi vi selv har blitt større, men fordi vi har blitt flinkere til å koble på andre miljøer og eksperter rundt oss, sier administrerende direktør Kjell Reidar Mydske.

Han har sittet i lederstolen siden mars 2020, men har kjent selskapet siden 2018. Først som medlem i Smart Energy Markets-klyngen, og så som klyngeleder.

Nå leder han en komplett innovasjonsverdikjede hvor ekspertiseområdene energiomstilling, kunstig intelligens og klimatiltak står i fokus for alle selskapets tjenester og prosjekter.

–Det er på disse fagfeltene vi gjør en forskjell for næringslivet, sier Mydske.

Blant Norges beste på EU-forskning

Smart Innovation Norway har tre næringsklynger som opererer innenfor hvert av ekspertiseområdene: NCE Smart Energy Markets (energiomstilling), Cluster for Applied AI (kunstig intelligens) og Decom – Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk (klimatiltak).

Selskapets inkubator gir starthjelp til gründere, og smart by-avdelingen ivaretar kommuners innovasjons- og utviklingsbehov. Forskningsavdelingen er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, og gjennom 20 år har Smart Innovation Norway initiert og deltatt i forskningsprosjekter med budsjetter på til sammen rundt 2,5 milliarder kroner.

Særlig tildeling av og resultater i flere store EU-prosjekter har fått stor oppmerksomhet. Gjennomslaget i Europa i 2014 anser Knut H. H. Johansen som et av de største høydepunktene.

– Den muligheten som Dieter og flere hos oss så der for cirka 10 år siden, har vært utrolig viktig. Satsningen mot Europa åpnet nye dører både forretningsmessig og nettverksmessig, sier han.

Dieter Hirdes og Knut H. Johansen etablerte Smart Innovation Norway i 2003. Foto: Anja Lillerud
Hovedkontoret til Smart Innovation Norway ligger i Halden. Selskapet har underavdelinger i Danmark, Finland og Narvik med tilsammen nesten 70 ansatte. Foto: Anja Lillerud

For halvannet år siden så tidligfasefondet Fortress Fund dagens lys. Fondet investerer i oppstartsbedrifter og er den siste brikken i puslespillet som gjør Smart Innovation Norway til en komplett innovasjonsverdikjede.

På veien har selskapet nådd milepæler som å bli godkjent Arenaklynge i 2007, få status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i 2009, og i 2019 bli godkjent som forskningsorganisasjon.

– Politiske svingninger er utfordrende

Selv om 20 år med Smart Innovation Norway har bydd på mange høydepunkter og gode resultater, har det også vært skjær i sjøen for Johansen, Hirdes, Mydske og co.

– Politiske svingninger rundt næringsutvikling er særlig utfordrende og fører til kortsiktige og uforutsigbare rammebetingelser fra det offentlige. Vi er avhengige av at den støtten vi får, er langsiktig, forklarer Kjell Reidar Mydske.

Politiske skifter gjør også utslag på betydningen forsknings- og innovasjonsselskaper har i den nasjonale innovasjonsstrukturen. Mydske er opptatt av å framheve kraften i og nærheten til næringslivet som Smart Innovation Norway og likesinnede selskaper har.

– Forsknings- og innovasjonsbedrifter må bli ansett som en del av den nasjonale satsningen på innovasjon. Bruk oss, oppfordrer han.

Strategien med å bygge bro mellom forskning og innovasjon har gjort at selskapet har blitt sett på som både forskningstungt og for kommersielt – avhengig av hvilket perspektiv man har.

– Vi er meget komfortable med denne posisjonen selv om det av og til er litt utfordrende, sier Mydske.

Dieter Hirdes (t.v.) og Knut H. Johansen etablerte Smart Innovation Norway i 2003. Foto: Anja Lillerud
I oppstartsåret var Dieter Hirdes (t.v.) eneste ansatt i Smart Innovation Norway. Sammen med Knut H. H. Johansen (t.h.) ønsket han å bygge et selskap som kunne kommersialisere de beste forskningsresultatene med mål om å skape nye grønne jobber. På sin 20 år lange reise har Smart Innovation Norway blitt arbeidsplass for nesten 70 personer og blant annet etablert seg som en ettertraktet samarbeidspartner i EU-prosjekter, blitt godkjent Arenaklynge, fått status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og blitt godkjent som forskningsorganisasjon. I januar 2022 lanserte de også Fortress Fund som investerer i oppstartsbedrifter innen kunstig intelligens, klimatiltak og energiomstilling. Foto: Anja Lillerud

– Europas største

De mange gode resultatene innen alle selskapets forretningsområder utgjør størstedelen av grunnlaget for videre vekst.

Tilleggstjenester som kompetansemegler, AI-klinikken, EU-rådgivning og katapultnode er andre elementer som skal bidra til fortsatt suksess for kundene til Smart Innovation Norway.

– Vi er i stadig utvikling innenfor ekspertiseområdene våre. Med det aktive og store nettverket vi har både nasjonalt og internasjonalt er vi en betydelig forsknings- og innovasjonsaktør med tilgang på enorm kompetanse, sier Mydske.

Han og kollegene jobber hver dag mot målet om at Smart Innovation Norway skal bidra til løsninger på de store problemene rundt energiomstilling og klimatiltak.

– Jeg er ganske sikker på at vi om ti år kan si at vi virkelig har bidratt her, sier den administrerende direktøren.

Gründer Knut H. H. Johansen svarer enda større på spørsmålet om hvor Smart Innovation Norway er om ti år.

– Energiomstilling, kunstig intelligens og klimatiltak er fagområder som vi har jobbet med siden starten i 2003. De siste årene har hele verden blitt opptatt av disse temaene. Vi kunne ikke vært bedre plassert. Om ti år er Smart Innovation Norway Europas største og mest suksessrike innovasjonsselskap, konkluderer han.