Webinar: Språkteknologi

AI Sweden, Cluster for Applied AI, Norwegian Open AI Lab, NORA og RISE ønsker hjertelig velkommen til et spennende webinar om språkteknologi!

HVA:
Webinar for språkteknologi

NÅR:
Onsdag 10. mars, kl. 09:00-12:00

MÅLGRUPPE:
Forskere, utviklere eller aktører som utvikler eller selger kommersielle tjenester/produkter relatert til språkteknologi

SPRÅK:
Norsk/svensk, evt. engelsk

HVOR:
Zoom

– et springbrett for samarbeid mellom svenske og norske aktører

Enten du har en virksomhet som utvikler produkter eller tjenester hvor teknologien er sentral, eller om du er forsker innen feltet, er dette webinaret relevant for deg.

Her legger vi til rette for at aktører fra ulike miljøer fra Norge og Sverige kan møtes og diskutere problemstillinger som er sentrale for deres arbeid. Vi vil også få høre spennende innlegg med teknologien i fokus.

Registrer deg for webinaret
Etter at du har registrert deg, vil du motta en bekreftelse per e-post som inneholder informasjon om hvordan du deltar.

Program:
09.00: Introduksjon | Johanna Bergman, AI Sweden og Marianne Bjerkman, Cluster for Applied AI
09.05: Dataressurser for trening og validering av modeller | Love Börjeson, Kungliga biblioteket og Per Erik Solberg, Nasjonalbiblioteket
09.35: Språkmodeller | Magnus Sahlgren, Rise og Erik Velldal, Universitetet i Oslo
10.05: 5 min pause

Introduksjon til sentrale anvendelsesområder for språkteknologi
10.10: Legal tech | Sverre Sundsdal, Lexolve
10.22: Med tech | Anders Arpteg, Peltarion
10.28: Chatbots | Cecilie Behring Hansen, Kindly
10.34: Spørsmål fra publikum
10.40: 5 min pause

10.45: Fire eksempler på anvendelser
Chronos | Jan Erik Dahl
Textual | Samuel Rodriguez
Simula | Matthias Boeker
Capeesh | Marie Jacobsen Lauvås
11.15: Paneldiskusjon: Hvorfor og hvordan samarbeide om data, modeller, kompetanse, og finansiering
Moderator: Trym Holter, Norwegian Open AI Lab. Med Giampiero Salvi (NTNU), Innovasjon Norge Sverige (TBA), Per Erik Solberg (Nasjonalbiblioteket), Love Börjeson (Kungliga biblioteket), Magnus Sahlgren (RISE) og Anders Arpteg (Peltarion)
11.45: Q&A
12.00: Avslutning

Program/Agenda