Webinar (del 2): Fra tilfeldig datadeling til et felles europeisk datamarked

Næringsklyngene Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets inviterer til en webinarserie om datamarked-initiativet.

Data blir mer og mer vurdert som en sentral ressurs for samfunnet og moderne økonomier på lik linje med menneskelig arbeidskraft og naturressurser. Å samle, raffinere, administrere og dele data er blitt en viktig næring. Nasjonale og overnasjonale myndigheter i Europa anerkjenner etter hvert mulighetene et digitalt samfunn kan tilby.

I den forbindelse blir My Digital City (tidligere Halden Living Lab) den nye store forskningssatsningen på digital transformasjon av samfunnet. Her står etableringen av et datamarked, og å kunne dele data fra den “smarte byen” sentralt.

Datamarkedet blir tilgjengelig for blant annet undervisning i de ulike delene av utdanningssystemet, til FoU-prosjekter, til innovasjon og produktutvikling for start-ups/scale-ups og næringsliv, samt for innovativt tjenestedesign og innbyggerinvolvering i offentlig sektor.

I det første webinaret som var 11. februar, så vi på det store bildet med tematikken «Fra tilfeldig datadeling til et felles europeisk datamarked – verdiskapning på lokalt og nasjonalt nivå i Norge».

I andre webinar fokuserer vi mer på de forskjellige operasjonelle aspektene ved et datamarked. Vi vil diskutere datastyringsmodellen, bærekraftig datadrift, strukturen, etc. som en del av et funksjonelt datamarked for innbyggerne.

Registrer deg under for å delta.

Når du har registrert deg vil du motta informasjon om hvordan du blir med i webinaret.

Program/Agenda

14:00 – 14:05

Welcome and Introduction (Qazi Sohail Ahmad, SIN)

14:05 – 14:20

Pre-requisites and Structure of a Data Market (Bernt Bremdal, SIN) (15 min)

14:20 – 14:35

Datafabrikken Project (Helge Dahl-Jorgensen, Digital Norway) (15 min)

14:35 – 14:50

IOTA, Digital Trust & Data Marketplaces for Smart Cities (Wilfried Pimenta, IOTA Foundation) (15 min)

14:50 – 15:05

A futuristic vision of a data market from a data consumer perspective (Tore Lie, eSmart Systems) (15 min)

15:05 – 15:10

Break (5 min)

15:15 – 15:25

Mobility data in a Smart City (Øyvind Stokseth, Halden Kommune) (15 min)

15:25 – 15:40

Sustainability in data operations (Gaylord Booto, NORSUS) (15 min)

15:40 – 15:55

Multi-actor data governance model for a data market (Petter Kvalvik, IFE) (15 min)

15:55 – 16:00

Questions/Answers/Comments/Reflections (Qazi Sohail Ahmad, SIN)