Nettverksmøte: Dataanalyse og kunstig intelligens

Når forskning møter næringsliv, skapes verdi og innovasjon. Vi inviterer forskere og næringsliv til nettverksmøte på SPIN i Sarpsborg. Målet er å knytte akademia, forskning og næringsliv for å utvikle løsninger til det grønne skiftet. På dette arrangementet fokuserer vi på fagfeltene dataanalyse og kunstig intelligens.

Forskning innen dataanalyse og AI

I dagens digitale tidsalder er mestring av dataanalyse ikke bare en fordel, men en nødvendighet for enhver organisasjon som ønsker å være datadrevet. Å forstå og utnytte data gir virksomheter muligheten til å ta informerte beslutninger, forutsi fremtidige trender og tilpasse seg raskt i et stadig skiftende marked. Videre er solid kompetanse innen dataanalyse fundamentalt hvis en virksomhet har ambisjoner om å utvikle kunstig intelligens (AI).

Å bli en datadrevet virksomhet er en prosess som krever tid, kompetanse og strategisk forankring. Og det er nettopp derfor vi arrangerer dette arrangementet, for å knytte forskere, næringsliv og akademia.

Hvorfor delta?

I en verden hvor teknologisk utvikling går i rekordfart, er det avgjørende for bedrifter å være i forkant. FoU (forskning og utvikling) gir ikke bare en konkurransefordel, men kan også åpne dører til nye markeder og innovasjoner. På arrangementet vil du møte forskere, næringsliv og akademia. Forskere kan bli kjent med næringslivet og utfordringene de har i dag. Virksomheter kan på den andre siden bli kjent med ulike fagfelt innen forskning, og hvordan man kan gå frem for å løse sine utfordringer eller utnytte sine muligheter.

Program

  • Velkomst og introduksjon til forskningsinstituttene og virksomhetene
  • Kort introduksjon til virkemiddelapparatet
  • Presentasjon av et forskningsprosjekt innen dataanalyse og AI
  • Kreativ workshop: Diskusjon av reelle utfordringer og mulige løsninger i grupper
  • Gratis lunsj og mingling

Bli med! Dette er en gylden mulighet for å bygge broer, knytte kontakter, og kanskje til og med initiere fremtidige samarbeidsprosjekter. Enten du er en forsker som ønsker å utvide horisonten din eller en bedrift som ser etter innovative løsninger, er dette arrangementet for deg.

Det serveres gratis lunsj for påmeldte, se påmeldingsskjema under.

Arrangementet er i regi av FORREGION-programmet til Viken fylkeskommune.