Fleks-i-nett workshop #2: Fremtidig arbeidsplattform

Det norske strømnettet har et stort potensiale til å optimaliseres gjennom digitale løsninger. Men på grunn av eierskapsstrukturen i strømnettet har det vært utfordrende å utvikle gode løsninger. Nettselskapene har derfor gått sammen og stiftet Elbits AS. Selskapet skal levere digitale fellestjenester som skal optimalisere nettinfrastrukturen og understøtte det grønne skiftet. Prosjektet Fleks-I-Nett gjennomfører en rekke workshops slik at nettselskaper og leverandører av tjenester og produkter inn mot bransjen kan bli kjent med deres planer og kommende løsninger.

På dette arbeidsmøtet skal vi utarbeide en felles skisse for samarbeidsform. Dvs. møteplasser, forum, informasjonsflyt og -kanaler, prosjektideer, etc.