Invitasjon til innspillsmøte - Etablering av nytt forskningssenter innenfor energi og transport

Forskningsrådet har lyst ut midler til nye Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME). FMEer muliggjør langsiktig forskningsinnsats på viktige energiområder.
Les mer om FME-sentrene og finansieringsmodellen lengre ned på siden.

Transportøkonomisk Institutt (TØI), Institutt for Energiteknikk (IFE), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Smart Innovation Norway ønsker å etablere et FME som fokuserer på integrasjonen mellom nullutslippsløsninger i transportsektoren og elektrisitetssektoren frem mot 2030 og videre frem til 2050.

Senteret vil forske på teknologier, konsepter og algoritmer som kan bidra til en brukervennlig, kostnadseffektiv, robust og bærekraftig energiinfrastruktur for elektrisitetsbasert energi til transportsektoren. Vi er i dialog med flere forskningsinstitutter om deltagelse og en rekke brukerpartnere.

På dette møtet vil vi informere om planene for søknaden.
Potensielle brukerpartnere inviteres til å komme med forberedte innspill (se agenda) til utfordringene en ser i forhold til integrasjon av transportsektoren inn i elektrisitetssystemet og til forskningsaktivitetene til ett slikt senter.
Vi ønsker også å lodde interessen for å delta i søknaden.

 

Praktisk info: 

Dato: 16. februar
Tid:  kl. 10-14. Det blir servert enkel lunsj
Sted: Forskningsparken i Oslo, Gaustadalleen 21. Møterom Gaustadtoppen
Det er parkering i kjelleren på Forskningsparken. Nærmeste T-banestopp er Blindern. Det tar bare noen minutter å gå derfra. 

 

Kontaktpersoner for søknadsprosessen:

  • Erik Figenbaum (TØI, efi@toi.no, +47 905 73 398)
  • Askill Harkjerr Halse (TØI, ash@toi.no, +47 971 78 580)
  • Kari Espegren (IFE, kari.espegren@ife.no, +47 997 43 379)
  • Mari Authen (IFE, mari.authen@ife.no, +47 454 66 328)
  • Peter Schütz (NTNU, peter.schuetz@ntnu.no, +47 735 93 585)
  • Asgeir Tomasgard (NTNU, asgeir.tomasgard@ntnu.no, +47 930 58 771)
  • Stig Ødegaard Ottesen (Smart Innovation Norway, stig.ottesen@smartinnovationnorway.com, +47 909 73 124)
  • Knut Johansen (knut.h.johansen@smartinnovationnorway.com +47 909 81 318)

 

Påmelding sendes direkte til Erik Figenbaum:
e-post efi@toi.no / Mobil: 90 57 33 98

Program/Agenda

09:30 – 10:00

Oppmøte og kaffe

10:00 – 10:40

Introduksjon av FME-forslaget og forskningspartnerne

10:40 – 11:30

Presentasjonsrunde møtedeltagere


maks 3 lysbilder per aktør fordelt på (1) egne aktiviteter, (2) utfordringer i sektoren, (3) forskningsbehov

11:30 – 11:50

Praktisk informasjon om søknadsprosess og deltagelse i FMEer

11:50 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:30

Diskusjon om forskningsmål, innretning, struktur, organisering

13:30 – 14:00

Oppsummering, videre arbeid