Bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren

- åpen invitasjon til workshop med bedriftsbesøk.

SAMS Norway logoNCE Smart Energy Markets logoNCE Kongsberg Cluster logoCluster for Applied AI logoViken Fylkeskommune logo

Viken fylke har sterke klynger som har rettet seg spesielt mot teknologi og kompetanse, og som er avgjørende for å lykkes med avkarbonisering av nyttetransporten. Gjennom dialog, erfaringsutveksling og samarbeid kan vi utnytte løftekraften og kompetansen som finnes i næringsklyngene. Denne samlingen er del av prosjektet «Bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren» og er finansiert av Viken fylkeskommune.

Klyngene SAMS Norway, Smart Energy Markets, Kongsbergklyngen og Cluster for Applied AI står samlet bak dette prosjektet og inviterer til felles workshop med spennende bedriftsbesøk den 8. desember 2022.

Målet med workshopen er samle relevante aktører for å dele kompetanse og erfaringer fra hele verdikjeden. Med stor sannsynlighet vil det her knyttes kontakter for snarlige samarbeid og fremtidige innovasjoner, og ikke minst læring fra pågående mobilitetsprosjekter.

Sted USN – Bakkenteigen, Horten og ASKO Maritime, Horten Havn

Program/Agenda

12:00

Velkommen / kaffe

12:05

Introduksjon til samarbeidet og prosjektet v/alle

12:20

Hvordan kan det europeiske samarbeidet om fremtidens logistikk bidra til grønn næringsutvikling i transportsektoren i Norge, og hvilke muligheter gir det for norske teknologileverandører?

12:25

The European Technology Platform ALICE – v/Jan Tore Pedersen (MARLO)


Future logistics, from global to urban, will be founded on a global open system of systems enabling assets and resources in logistics networks to be interconnected facilitating their use to the maximum capacity and productivity while increasing agility and resilience of supply chains. We call this vision the Physical Internet (PI) and it will support the affordable transition of assets towards Zero emissions logistics.
https://www.etp-logistics.eu/

 

12:55

MODI – Automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfør v/Hanne Seter (SINTEF) (TBD)


Innovativ, sammenkoblet, samarbeidende og automatisert mobilitet (CCAM – Connected, Cooperative and Automated Mobility) kan gi mer bærekraftig, sikker og effektiv transport og logistikk overalt og for alle.

MODI skal teste og validere slike systemer i reelle logistikkoperasjoner og dermed identifisere og senke barrierene som hindrer automatisering. Barrierene er knyttet til selve teknologiens modenhet, men også til reguleringer, harmoniseringer og sosial aksept. Utfordringene forsterkes ved transport over landegrenser. Transportkorridoren fra Nederland til Norge er valgt for piloteringsområde fordi Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge er blant de europeiske landene som forventes å være de første til å implementere helautomatiske kjøretøy. Vi får en introduksjon til prosjektet, hva prosjektet skal finne svar på og hvordan prosjektet er interessant for andre transportaktører og leverandører i Norge og Sverige.

  • Jenny Simonsen, Director for Operation and New Mobility, ITS Norway
  • Pia Wijk, Research and Public Affairs, EINRIDE AB
  • Hanne Seter, Senior Research Scientist,  SINTEF

Følg MODI på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/modi-project/

Om MODI prosjektet: https://www.sintef.no/prosjekter/2022/modi/

13:25

Presentasjon av prosjektet AutoPort: AutoPort – When AI optimizes port logistics and management. v/Marialena Vagia, (SINTEF)


AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (relativt korte avstander), som håndterer en rekke typer gods. Bruken av operasjonsanalyse vil gjøre det mulig for havner å inkludere AI og autonomi i havneorganisasjonen på tre ulike nivåer, det operative, det taktiske og det strategiske.

15 min presentasjon og 15 min diskusjon

14:15

Avreise fra Bakkenteigen til Horten Havn

14:30

Besøk hos ASKO Maritime og MASSTERLY


Presentasjon av Kai Just Olsen, CEO ASKO Maritime