AI-drevet vekst: Akselerer innovasjon i din virksomhet

Bli med oss på en reise der vi utforsker kunstig intelligens’ transformative kraft og hvordan den kan akselerere din virksomhets vekst, effektivitet, og innovasjonsevne. Våre skreddersydde kurs er designet for å utruste etablerte bedrifter med de nødvendige verktøyene og kunnskapen for å integrere AI-teknologi på en måte som gir reell verdi. Vi har utviklet fire ulike kurspakker for å hjelpe din virksomhet med å ta i bruk AI.

Dette kurset er designet for å gi en omfattende forståelse av AI og dets applikasjoner i forretningsvekst, fra teoretisk kunnskap til praktisk anvendelse. Gjennom interaktive workshops, case-studier, og prosjektarbeid, vil deltakerne få hands-on erfaring med å anvende AI i deres egen virksomhet.

Kurset er en del av kursrekken AI-transformasjon for din virksomhet. Bedriften din kan velge kursene som ser interessante ut i skjemaet nedenfor.

Duration:

2 dager

Prising:

Se prisliste

Målgruppe:

Selskaper som søker å vokse raskt og effektivt gjennom bruk av AI.

Kursinnhold:

  • Introduksjon til AI for vekst
  • Analyse av vellykkede AI-implementeringer
  • AI-drevet markedsanalyse
  • Lag din egen AI agent (Assistants API ChatGPT, crewAI)
  • Hands-on workshop for integrering av AI i eksisterende løsning (Open AI API, Azure)

For å gi en mer detaljert oversikt over kursinnholdet, la oss dykke dypere inn i hvert av de angitte punktene:

Dag 1:

Introduksjon til AI for Vekst
Dette segmentet vil gi en grundig forståelse av hvordan kunstig intelligens (AI) kan være en katalysator for vekst i en virksomhet. Vi begynner med en oversikt over de grunnleggende prinsippene bak AI, inkludert maskinlæring og dyp læring. Deltakerne vil lære om de ulike måtene AI kan bidra til å optimalisere forretningsprosesser, forbedre kundeservice, og drive innovasjon. Vi vil også diskutere strategier for hvordan små og mellomstore bedrifter kan begynne å implementere AI i sine operasjoner for å oppnå bærekraftig vekst.

Analyse av vellykkede AI-Implementeringer
I dette avsnittet vil vi utforske case-studier av virksomheter som har lykkes med å implementere AI i deres virksomhetsmodeller. Vi vil se på konkrete eksempler på hvordan AI har blitt brukt for å løse komplekse problemer, automatisere oppgaver, og skape nye forretningsmuligheter. Gjennom disse casene vil deltakerne få innsikt i best practices, utfordringer som ble overvunnet underveis, og nøkkelstrategier for vellykket integrering av AI i en virksomhet.

AI-drevet markedsanalyse
I dette avsnittet vil kursdeltakerne lære hvordan AI kan utnyttes for å gjennomføre dyp og innsiktsfull markedsanalyse. Vi vil dekke teknikker og verktøy for datainnsamling og -analyse, inkludert prediktiv analyse og kundesegmentering gjennom bruk av AI. Deltakerne vil også lære hvordan AI kan identifisere markedsføringsmuligheter og forbrukertrender, som kan hjelpe bedrifter med å tilpasse sine produkter og markedsføringsstrategier mer effektivt.

Lag din egen AI-agent (Assistants API Chat GPT)
I denne praktiske delen av kurset vil deltakerne få muligheten til å designe og utvikle sin egen AI-assistent ved hjelp av Assistants API og ChatGPT. Kurset vil veilede gjennom prosessen med å sette opp en AI-agent, fra ide til prototyp, inkludert hvordan man definerer agentens formål, trener modellen på relevante data, og tilpasser interaksjoner for å best tjene sluttmål. Dette vil gi verdifull hands-on erfaring med å skape AI-løsninger som kan automatisere kundeservice, håndtere forespørsler, eller tilby personalisert innhold.

Dag 2:

Hands-on workshop for integrering av AI i eksisterende løsninger

Denne hands-on workshoppen fokuserer på praktiske teknikker for å integrere AI-teknologi i eksisterende forretningsløsninger. Deltakerne vil jobbe med ekte case-prosjekter for å integrere AI-funksjoner, som for eksempel automatisert beslutningstaking, forbedring av kundeservice, eller effektivisering av interne prosesser. Workshoppen vil inkludere steg-for-steg veiledning på hvordan man vurderer en løsnings AI-readiness, planlegger implementering, og overvinner vanlige fallgruver i integrasjonsprosessen.