Smart Vann Webinar – Personvern

Velkommen til nytt webinar for Smart Vann nettverket med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og utfordringer

Smart Water

Smarte produkter og digitale tjenester innen vann- og avløp kan optimalisere VA-bransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode bærekraftige løsninger for innbyggere og kommuner. Samtidig kan smarte VA-løsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Mange kommuner opplever spørsmålet om digitale vannmålere og personvern som et utfordrende tema uten klar veiledning, spesielt når nytten til en smart vannmåler skal overgå verdien fra automatisk fakturering. Dette webinar retter fokus på disse utfordringene og vil tilrettelegge gjennom kunnskapsdeling for en enklere vei videre.

Program/Agenda

Det gis deltagerne muligheten å stille spørsmål til alle foredragsholdere.

  • Velkommen
  • Bruksområder og formål for vannmålerdata – DigiViken
  • Forankring av behandlingsgrunnlaget – Norsk Vann
  • Hva slags data leverer vannmålere for ulike formål – AxFlow
  • Digitale vannmålere og personvern – Datatilsynet
  • Hvordan jobber en kommune systematisk med dette?
  • Veien videre for kommunene

Les mer om Smart Vann