Research

Smartere Remmen lll

2017-2019

Gjennom prosjektet Smartere Remmen ll (2014-2016) utviklet NCE Smart Energy Markets i samarbeid med Statsbygg et konsept for måling av energibruk og inneklima via trådløse målere og bruk av app.

Det ble også utviklet en prototype for et digitalt dashbord med visualisering av målt tilstand og tilbakemeldinger fra byggets brukere.

Målet med Smartere Remmen lll er å oppskalere prototypen til et full-skala demonstrasjonsforsøk, som skal testes ut i samarbeid med Statsbyggs driftsorganisasjon.

Omfattende datafangst og analyse bygd på kunstig intelligens skal gjøre det mulig å danne et helhetlig bilde i sanntid av bygg som driftes, samt danne grunnlag for prosjektering og rehabilitering av bygg i fremtiden.

 

Om prosjektet

  • Høgskolen i Østfold, Campus Remmen i Halden, utgjør midtpunktet i forskningsarbeidet som en Living Lab, både teoretisk og praktisk.
  • Smartere Remmen lll gjennomføres med aktiv deltakelse fra Statsbygg-ansatte.
  • eSmart Systems’ banebrytende teknologi innen maskinlæring skal anvendes.
  • Prosjektporteføljen danner et naturlig aggregeringspotensial for egenprodusert energi og energifleksibilitet, dermed skal konseptet kunne møte fremtidens energimarked.
  • Prosjektet skal ivareta behov for brukerdialog og informasjonsdeling, gitt ulike roller i forbindelse med bygget. Triangulering av data, der også innmelding av brukeropplevelser er sentralt, utgjør en viktig del.
  • For å nå målsetningen, benyttes målinger ved Campus Remmen basert på teknologi fra View Serinus.