Research

PERMIDES

2016-2018

NCE Smart Energy Markets og Oslo Cancer Cluster har sammen med seks europeiske klynger innen medisin og IT lykkes i å lande det prestisjetunge Horisont 2020 EU-prosjektet, PERMIDES. Prosjektet skal bruke innovative IT-løsninger til å utvikle persontilpasset kreftbehandling.

EU-prosjektet med det klingende navnet «Personalised Medicine Innovation trough Digital Enterprise Solutions» (PERMIDES), skal bruke den digitale revolusjonen til å utvikle nye systemer for kreftbehandling. Dette skal skje gjennom å matche de små og mellomstore bedriftene innen IT og kreftutvikling i de seks klyngene.

Matchingen skal skje både virtuelt og fysisk. Utnyttelse av opparbeidet kompetanse innen Big Data Analytics fra andre bransjer, som energibransjen, muliggjør denne utviklingen av digitale systemer og løsninger.

Tildelte midler er 45 MNOK, hvorav 34 MNOK skal gå uavkortet til små og mellomstore bedrifter i klyngene.

 

Mål med prosjektet:

  • 120 bedrifter innen IT og utvikling av kreftbehandling skal ha dratt nytte av teknologioverføringsaktiviteter
  • 75 bedrifter skal ha deltatt i nettverkingskonferanser på regionalt og europeisk nivå
  • 100 bedrifter skal ha lagt inn sin profil i en semantisk matchmaking portal
  • 90 innovasjonsprosjekter skal ha blitt etablert mellom IT og biofarmasøytiske bedrifter innen kreft gjennom et voucher-system

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and Innovation programme under grant Agreement No 691546