Research

IntHydro

2020-2023

Med kravene om å redusere CO2-utslipp og bremse klimaendringene, vil fornybar energi som grønn energi spille en viktig rolle i fremtidens energisektor.

Vannkraft som en av hovedkildene for fornybar energi vil ha stor betydning for å begrense klimaavtrykket. Norge og Kina, to av de store vannkraftlandene i verden, har naturlig nok krav om å utvikle teknologi for å øke mengden vannkraft i energimarkedet, i tillegg til å bidra til å redusere mengden CO2-utslipp.

Read also:

Forskningssamarbeidet om vannkraftteknologi mellom Kina og Norge bringer derfor med seg store fordeler for utviklingen av teknologi for vannkraftplanlegging.

Prosjektmål

Hovedformålet med IntHydro er å utforske og definere intelligent vannkraftplanlegging ved bruk av maskinlæringsteknikker. Planleggingsmetodikken vil adressere svakheter i eksisterende modeller for vannkraftplanlegging for å håndtere usikkerhet grunnet høy andel fornybare energikilder i både det norske og kinesiske energisystemet.

IntHydro har tre delmål:

  1. Hva er fordelen ved å digitalisere vannkraftplanlegging?
  2. Utvide den digitale plattformen for integrasjon av kunstig intelligens i ulike faser av vannkraftplanleggingsmodeller og definere omfattende paringsprinsipper mellom strategisk og operasjonell modellering.
  3. Utvikle prototype for grunnleggende vannkraftmodellering som tillater modellering av fornybare energikilder i et detaljert tidsskjema.