Smart City

EOS - Energieffektive bygg

2018-

Status: UA

Periode: 2018-

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse: 

Optimalisering av energibruk i bygningsmassen, og visualisering av resultat. Styring og effektiv driftskontroll. Bruk av EOS.