Research

EMPOWER

2015-2017

EMPOWER er et 3-årig forsknings- og innovasjonsprosjekt med et budsjett på 60 MNOK.

Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra solcellepaneler, mikro vindturbiner og andre desentraliserte energiproduksjonskilder.

Prosjektet vil gi avlastning på de sentrale og regionale strømnettene, økt lokal kraftproduksjon og billig fornybar elektrisitet til forbrukerne. Det nye markedsdesignet utvikles og testes i tre demonstrasjonsområder: Norge, Tyskland og Malta.

Halvparten av partnerne i prosjektet er norske medlemmer av NCE Smart Energy Markets-klyngen. Prosjektet vil gi økt andel av fornybar energi og i stor grad bidrar til EUs klimamål.

Video fra EMPOWER-piloten på Hvaler:

Final EMPOWER reportage at Sandbakken Recycling Centre

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No 646476.