SIN Network - Ekspertkompetansen i nettverket

En nettverksplattform hvor startups, etablert næringsliv, akademia og offentlig sektor møtes for å skape muligheter

Vi inviterer til for tredje gang til SIN Network på vår co-working SPIN i Sarpsborg. Dette er en nettverksplattform for næringslivet i Østfold til å møtes og skape muligheter sammen. På programmet vil du få høre fra ekspertkompetansen vi tilbyr våre medlemmer gjennom våre partnere, være med på gruppe diskusjoner om skape mer konkurranse dyktighet, samt hvilke virkemidler som finnes i regionen som ditt selskap kan anvende for å skape prosjekter sammen. Samling avslutter selvfølgelig med nettverking, det gratis å delta, og vi byr på kaffe og litt snacks.

Program
Kl. 13.00: Mingling
Kl. 13.30: Programstart
Presentasjoner fra partnere
Kl. 14.00: Kaffepause
Kl. 14.15: Gruppe diskusjoner
Problemstilling: Bli mer konkurransedyktig i et marked i endring hvor AI spiller en ny rolle
Kl. 15.00: Presentasjon kompetansemegler
Muligheter av virkemidler i regionen
Eksempler på prosjekter og muligheter
Kl. 16.00: Nettverking
Kl. 16.30: Vel hjem!