Think again

Vi hjelper etablerte virksomheter med å innovere og implementere nye tjenester og strategiske initiativer for å skape et konkurransefortrinn i et marked i endring.

  1. Øke din kompetanse
  2. Tilegn deg relevante ressurser
  3. Utvid ditt nettverk.

Launchpad X
– unikt akseleratorprogram som støtter etablerte bedrifter å nå ut med nye produkter på markedet

Professional Services
– skreddersydde opplegg for å hjelpe bedrifter utarbeide strategiske endringer for å styrke sin posisjon i eksisterende eller nye markeder

LaunchPad X - Startup-tilnærming for etablerte bedrifter:

Et erfaringsbasert akseleratorprogram med høyt tempo og fult fokus på kunde og marked.

Vi gir deg verktøyene, kompetansen og metodene som er nødvendig for utvikling i nye markeder, og som dere kan benytte i fremtiden.

Sluttresultatet er en go-to-market-plan for lansering av deres nye produkt, og en mer innovativ organisasjon.

Launchpad X blir finansiert av Viken fylkeskommune.

Professional Service - this is how we work

Specialized services dedicated to meeting the needs of your business. Covers all relevant and critical domains from the establishment of new services to scaling and internationalisation.

A clear goal is essential to ensure coordination of process and initiatives.

Current issues and challenges must be addressed, in order to understand all elements that influence.

Kartlegging av mulige tiltak for å nå målene. Fokus er på kundesegmentering, markedsstrategi, verditilbud og salgsstrategi.

Utarbeide en plan for hvordan og når man skal gjennomføre de ulike initiativene, fordelt på aktiviteter knyttet til strategien.

Vi hjelper deg med den praktiske implementeringen av initiativene.

Mikael Melitshenko

Do you want more information?

Contact Mikael Melitshenko on +47 481 76 614.