Forums and networks

Om Smart Vann

Smart Vann står for teknologier og løsninger som fremmer implementering av tjenester og forbedre styringen av vannsystemer gjennom kunnskap fra tilgjengelig data, analyser og prognoser. Samtidig bidrar Smart Vann til å oppfylle de globale klimamålene og implementeringen av FN bærekraftige utviklingsmål.

Smart Vann

Forums and networks

AI for Smarte Byer & Samfunn

Smart City