Norske app-gründere tar sats inn i milliardindustri

Fôrkalkulatoren til gründerne Henrik Lundeby Movinkel og Vegard Due Lund i HÆSTR fyller et tomrom i en milliardindustri på verdensbasis. Nå skal de ta første skritt ut over Norges grenser, og målet er 100.000 registrerte hesteeiere i appen på tre år.

Oppveksten i hver sin stall ga Henrik Lundeby Movinkel og Vegard Due Lund god innsikt i flere situasjoner som hesteeiere står overfor daglig.

En av de vanligste utfordringene viste seg å være knyttet til ernæring av hester med ringvirkninger som fôrrelaterte sykdommer, unødvendig store fôrutgifter for hesteeier, dårligere prestasjoner og lavere dyrevelferd.

Totalløsning for hesteeiere

Løsningen på mange av de helsemessige og økonomiske utfordringene finnes i appen HÆSTR. Utgangspunktet for plattformen var å være en lett tilgjengelig og brukervennlig fôrkalkulator, men i årene etter oppstarten i 2020 har den utviklet seg til en helhetlig løsning som hesteeiere på alle nivå trenger.

– HÆSTR sørger for riktig sammensetning av fôrrasjonen til hesten, tilbyr en kalender over gjøremål, har en løsning for å registrere trening, og samler viktig dokumentasjon om hesten på ett og samme sted, forteller Movinkel og Lund.

Trening er viktig for hestens trivsel. I appen til HÆSTR kan man føre treningsdagbok, lagre viktig informasjon og notere gjøremål i kalenderen i tillegg til at den fungerer som en fôrkalkulator. Foto: Anja Lillerud
Trening er viktig for hestens trivsel. I appen til HÆSTR kan man føre treningsdagbok, lagre viktig informasjon og notere gjøremål i kalenderen i tillegg til at den fungerer som en fôrkalkulator. Foto: Anja Lillerud

I snitt har 8 av 10 hesteeiere et forbedringspotensial når det gjelder optimal fôring av hestene sine. Årsaken til den store feilmarginen er at mange fôrer på rutine uten å ha innsikt i hva grovfôret inneholder av energi, vitaminer og mineraler.

I tillegg finnes det utallige fôrprodusenter og -produkter, og informasjonsoverfloden gjør det vanskelig for hesteeiere å orientere seg.

– Det er viktig å presisere at eierne vil hestene sine vel og setter sammen fôrrasjonen i beste hensikt, men det viser seg at majoriteten fôrer reaktivt. Det betyr at de justerer sammensetningen av fôret i etterkant når de ser hvordan fôringen slår ut på energinivået, prestasjonen og lynnet til hesten. Med HÆSTR kan man sørge for et optimalt utgangspunkt med én gang, forklarer Movinkel.

Lite innsats, stor gevinst

Basert på informasjon om hestens rase, kjønn, vekt og aktivitetsnivå som eierne kan legge inn i appen selv, kalkulerer HÆSTR hvor mye energi, vitaminer og mineraler den aktuelle hesten trenger.

– Alle disse opplysningene i kombinasjon med informasjon om næringsinnholdet i grovfôret til hesten, gjør at HÆSTR kan anbefale en fôrsammensetning som passer best for akkurat din hest, sier Movinkel.

Per i dag pålegges ikke stalleiere å gjennomføre grovfôranalyser, men stadig flere gjør det på eget initiativ eller grunnet økende etterspørsel fra bevisste hesteeiere. Næringsinnholdet i grovfôr varierer stort, og en analyse må gjøres av både første- og andreslått selv om de er fra samme jorde. Årsaken er at næringsinnholdet i grovfôret har stor betydning for mengde og type kraftfôr og tilskudd man må supplere med. Ved å gjøre nye beregninger når man bytter fra første- til andreslått, kan man optimalisere fôrrasjonene, spare penger og øke dyrevelferden.

Hestene på Hov Østre i Halden trives godt på Stall Berger. Her har HÆSTR-gründer Henrik Lundeby Movinkel trådd sine barnesko, og nå har han sammen med barndomskompis Vegard Due Lund utviklet et verktøy som bidrar til ytterligere velferd for de firbente staselige skapningene. Foto: Anja Lillerud
Hestene på Hov Østre i Halden trives godt på Stall Berger. Her har HÆSTR-gründer Henrik Lundeby Movinkel trådd sine barnesko, og nå har han sammen med barndomskompis Vegard Due Lund utviklet et verktøy som bidrar til ytterligere velferd for de firbente staselige skapningene. Foto: Anja Lillerud

– Fôring er ekstremt viktig, og det er i grunn lite man trenger å gjøre for å få en potensielt stor gevinst, påpeker Movinkel.

HÆSTR henter sitt beregningsgrunnlag fra energisystemet til INRAE, som er Europas fremste forskningsinstitutt for landbruk, og forholder seg til normene for vitaminer og mineraler utviklet av amerikanske National Research Council.

Lanserte HÆSTR sammen med Agria

Hest er en milliardindustri på verdensbasis. I Norge finnes det omtrent 100.000 hester mens Sverige har registrert fire ganger så mange og Danmark to ganger så mange. Tyskland og Frankrike har rundt en million hester hver.

Det finnes ingen digitale løsninger som er like tilgjengelige og helhetlige som HÆSTR, så potensialet til plattformen som Henrik Lundeby Movinkel og Vegard Due Lund har jobbet fram, er enormt.

– Den globale hesteindustrien er estimert til 3000 milliarder kroner. Av dette utgjør fôringsindustrien en stor andel. Appen vår er først og fremst en ernæringskalkulator, og der har vi så å si ingen konkurranse på det mobile markedet. I tillegg tilbyr vi blant annet en treningsdagbok, kart og GPS-tracker, kalenderfunksjon, planlegging av gjøremål og lagring av dokumentasjon for å kunne være en totalløsning for dagens hesteeiere, forklarer Lund.

I 2023 inngikk gründerne samarbeid med dyreforsikringsselskapet Agria, Europas største aktør i sin nisje. Agria driver kampanjen #stoppkolikk med målsetting om å redusere antall tilfeller av kolikk, en vanlig fôrrelatert sykdom hos hester.

Sammen lanserte HÆSTR og Agria den nye mobile løsningen for fôrberegning på Oslo Horse Show i oktober, og allerede i april 2024 hadde HÆSTR 3000 registrerte brukere i Norge.

Nå venter resten av Skandinavia, og i 2027 er målsettingen at 100.000 hesteeiere har tatt i bruk HÆSTR.

Vegard Due Lund (t.v.) og Henrik Lundeby Movinkel har vokst opp i hver sin stall og kjenner godt til det norske hestemiljøet. Likevel var det mye å lese seg opp på når det gjaldt fôring og hva feilernæring kan føre til for hester. Siden 2020 har de jobbet fram appen HÆSTR som gjør det enkelt for hesteeiere å beregne riktige fôrrasjoner. Foto: Anja Lillerud
Vegard Due Lund (t.v.) og Henrik Lundeby Movinkel satser i Skandinavia med HÆSTR. Etter lanseringen på Oslo Horse Show i oktober 2023, har gründerne 3000 brukere av appen per april 2024. Foto: Anja Lillerud

– Høyt kunnskapsnivå

Inkubatoren til Smart Innovation Norway har spilt en viktig rolle i bedriftens oppstartsfase med sin kompetanse, nettverk og rådgivning. Mentor Ståle Bjørnstad har stor tro på suksess når HÆSTR nå satser videre på egenhånd.

– En omsetning opp mot 50 millioner norske kroner i året er helt klart innen rekkevidde. Den voldsomme økningen i antall brukere fra oktober til mars er en god indikasjon, sier han.

Bjørnstad framhever gründernes kunnskapsnivå om bransjen de opererer i og deres gode forretningssans som to av de viktigste kriteriene for HÆSTRs suksess.

– Nå er det bare å gi gass, sier han.

Og det er akkurat det Movinkel og Lund tenker å gjøre. De har vært kompiser siden barnehagen og delt drømmen om å skape noe eget i nesten like mange år. Nå er gründerreisen godt i gang, og etter tre år med 100 prosent fast jobb og 100 prosent gründerjobb, er målet å kunne ha full fokus på HÆSTR i framtida.

– Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger på produktet vårt. Vi er for øyeblikket i gang med ny finansieringsrunde for å skalere bedriften, og vi mener det er realistisk å ha 15-20 ansatte om fem år, sier Vegard Due Lund og Henrik Lundeby Movinkel.